Публічний договір (Оферта)

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Аптека гормональних препаратів» (надалі – «Продавець») укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті www.e-apteka.com.ua. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1.Визначення термінів
1.1.Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.2.Продавець — ТОВ «АПТЕКА ГОРМОНАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ».
1.3.Покупець — дієздатна фізична особа, яка досягла 14 років та має право здійснювати замовлення на сайті.
1.4.Сайт — інформаційний ресурс Продавця в мережі інтернет, розташований за веб-адресою: www.e-apteka.com.ua, на якому здійснюється безпосереднє замовлення Товару.
1.5.Замовлення — належним чином оформлений запит Покупця на отримання послуги з бронювання/придбання/доставки Товару на Сайті.
1.6.Товар — товари та послуги, інформація про які розміщена на Сайті.
1.7.Аптека — відокремлений структурний підрозділ Продавця.

2.Предмет Договору
2.1.Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.
2.2.Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата підтвердження Покупцем замовлення на сайті, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

3.Оформлення замовлення
3.1.Покупець самостійно оформлює замовлення на сайті через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаними на сайті.
3.2.Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
3.3.При оформленні замовлення на сайті Покупець зобов'язується надати обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення.
3.4.Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
3.5.Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:
а)Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
б)він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

4.Ціна і Доставка Товару
4.1.Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті.
4.2.Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
4.3.Вартість Товару, яка вказана на сайті не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю.
4.4.Вартість доставки Товару, умови доставки зазначені окремо на сайті Продавця.
4.5.Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті: в Аптеці/при доставці готівкою або банківською карткою при отриманні Товару, або на Сайті Продавця через систему iPay.
4.6.Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок/отриманні коштів при передачі Товару.
4.7.При отриманні товару Покупець повинен у присутності співробітника Аптеки/представника служби доставки перевірити вміст замовлення, термін придатності, наявність пошкоджень, кількість.
4.8.Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місці передачі/доставки Товару.

5.Права та обов’язки Сторін
5.1.Продавець зобов’язаний:
5.1.1.Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.
5.2.Продавець має право:
5.2.1Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
5.3.Покупець зобов'язується:
5.3.1.До моменту укладення Договору ознайомитися з умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті.
5.3.2.На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для передачі/доставки Покупцеві замовленого Товару.

6.Умови повернення товарів
6.1.Товари належної якості.
6.1.1.Продовольчі товари, лікарські препарати та засоби, предмети сангігієни належної якості не підлягають обміну (поверненню) відповідно Додатку №3 до Постанови КМ України від 19 березня 1994 р. N 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів»».
6.2.Товари неналежної якості.
6.2.1.Покупець має право відмовитися від доставленого Товару під час отримання та має право вимагати повернення коштів від Продавця, у випадку, якщо:
6.2.1.1.пошкоджено первинну та/або вторинну упаковку Товару;
6.2.1.2.минув термін придатності Товару;
6.2.1.3.уповноваженим органом опублікована заборона реалізації та застосування Товару;
6.2.1.4.доставлене замовлення не відповідає замовленому за кількістю або складом, найменуванням, дозуванням, формою випуску, ціною.
6.2.2.Покупець має право повернути Товар співробітнику служби доставки Продавця, який здійснив доставку, без оплати доставленого Товару та/або вимагати належного виконання замовлення. У випадку здійснення передоплати, вартість Товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

7.Терміни виконання замовлення
7.1.Весь обмін інформацією між Сторонами щодо замовлення і виконання інших своїх зобов’язань за цим договором здійснюється через електронну пошту, адреса якої вказана Покупцем при реєстрації та/або шляхом SMS повідомлень. У зв’язку з цим, Покупець зобов’язується регулярно, аж до моменту фактичного виконання замовлення, самостійно відстежувати поточний статус свого замовлення, в тому числі перевіряти свою електронну пошту та/або SMS повідомлення, на предмет отримання інформації про можливі зміни, а в разі необхідності звертатися за інформацією до Продавця за телефоном, вказаним на сайті через або форму зворотного зв’язку, розміщену на Сайті.
7.2.В разі необхідності у термін не пізніше 30 хвилин з моменту отримання замовлення представник Продавця зв’язується із Покупцем для уточнення параметрів заброньованих Товарів.
7.3.Продавець залишає за собою право анулювати замовлення Покупця на етапі підтвердження згідно п. 7.2 у разі, якщо Замовник не виходить на зв’язок і не підтверджує замовлення та у разі закінчення строку бронювання Товару відповідно до п. 8.1. та ін.

8.Скасування замовлення
8.1.Замовлення буде скасовано після закінчення строку бронювання Товару (48 - 72 години або за домовленістю із Покупцем).

9.Відповідальність
9.1.Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного зберігання Товару придбаного у Продавця.
9.2.Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
9.3.Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.
9.4.Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.
9.5.Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

10.Інші умови
10.1.Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
10.2.Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до компетентних органів відповідно до чинного законодавства України.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:
ТОВ «Аптека гормональних препаратів»
01133, Україна, Київ, б-р Лесі Українки, 9
ідентифікаційний код 22974151
+38 (044) 520-03-33
zakaz@e-apteka.com.ua